logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 06/9/2017 : chủ đề "Một số vấn đề về thực hiện giảng dạy bằng tình huống ở khoa Toán - Thống kê"

06/09/2017

Buổi sinh hoạt khoa học định kỳ của khoa Toán  - Thống kê đã diễn ra vào 14h00 thứ Tư ngày 6/9 năm 2017 với chủ đề "Một số vấn đề về thực hiện giảng dạy bằng tình huống ở khoa Toán - Thống kê" do TS Hà Văn Sơn trình bày.

Phương pháp giảng dạy bằng tình huống (Case Study Method) tỏ ra khá hiệu quả trong việc giảng dạy ở trường đại học điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Nếu tình huống được xây dựng có chất lượng và giảng viên có kỹ năng tốt trong việc giảng dạy bằng phương pháp tình huống thì sẽ tạo ra những cơ hội giúp sinh viên có được những kinh nghiệm thực tế, trau dồi được các kỹ năng cần thiết khi ra trường.

Trong buổi seminar, TS Hà Văn Sơn đã giới thiệu về phương pháp tình huống, mục tiêu của phương pháp tình huống cũng như các kỹ năng giảng dạy tình huống. Ngoài ra, những vấn đề thực tiễn liên quan đến việc áp dụng phương pháp giảng dạy bằng tình huống của khoa Toán - Thống kê cũng được nêu ra và thảo luận tại buổi sinh hoạt khoa học.

----

Tr Anh