logo

Quy định về kiểm soát và xử lý đạo văn trong các sản phẩm học thuật

15/04/2017

Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã ban hành Quyết định số 4721/QĐ-ĐHKT-VSĐH nhằm quy định về kiểm soát và xử lý đạo văn trong các sản phẩm học thuật