logo

Lớp Kinh tế Lượng Cơ Bản

01/12/2015

NỘI DUNG  PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN/THỰC HÀNH VỚI STATA

 

Buổi

Nội dung

 

1

-         Các khái niệm cơ bản của kinh tế lượng

-         Hồi quy tuyến tính

-         Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS

-         Thực hành trên Stata

 

2

-         Các giả thiết của phương pháp OLS

-         Hệ số xác định

-         Hệ số xác định hiệu chỉnh

-         Kiểm định hệ số hồi quy

-         Kiểm định hệ số xác định

Thực hành trên Stata

 

3

Phương pháp GLS

-         Nội dung  phương pháp GLS

-         FGLS

 

4

Một số dạng hàm hồi quy phi tuyến tính

-         Dạng hàm  log – log

-          Dạng hàm log – lin

-         Dạng hàm lin – log

-         Dạng hàm đa thức

-         Dạng hàm  nghịch đảo

Thực hành trên Stata

 

5

-         Hồi quy với biến giả : trường hợp biến định tính hai lựa chọn, biến định tính nhiều hơn hai lựa chọn, biến tương tác

-         Một số ứng dụng của biến giả và biến tương tác

Thực hành trên Stata

 

6

Đa cộng tuyến

-         Nguyên nhân

-         Hậu quả

-         Cách phát hiện

-         Khắc phục

Thực hành trên Stata

 

7

Phương sai thay đổi

-         Nguyên nhân

-         Hậu quả

-         Cách phát hiện

-         Khắc phục

Thực hành trên Stata

 

8

Tự tương quan

-         Nguyên nhân

-         Hậu quả

-         Cách phát hiện

-         Khắc phục.

Thực hành trên Stata

 

9

Hiện tượng nội sinh

-         Vấn đề nội sinh

-         Biến công cụ

-         Hồi quy 2 bước (2SLS)

Thực hành trên Stata

 

 

Liên hệ ghi danh khóa học:  Ghi danh trực tiếp tại Số 36 đường Đào Duy Từ, P5, Q10 trong giờ hành chính

Điện thoại: 08 – 62646576 hoặc 0983141467 gặp cô HẰNG