logo

Đại diện Ban chủ nhiệm và Đoàn thanh niên khoa Toán - Thống kê thăm chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

14/07/2017

Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng trong đoàn viên, hội viên và sinh viên,  Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát động Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ UEH chung tay xây dựng nông thôn mới” với hai mặt trận tại Bình Phước và mặt trận TP.HCM. Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 gồm 2 chặng : Chặng 1 - CDTN Mùa hè xanh 2017 và Chặng 2 - Chương trình “Vui hội trăng rằm”. Các chiến sĩ tình nguyện của khoa Toán - Thống kê tham gia chặng 1 chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2017 tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, Bình Phước cùng với đội hình tình nguyện của khoa Quản Trị. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, đại diện BCN và đại diện Đoàn Thanh Niên khoa Toán - Thống kê cùng với đoàn công tác của UEH đã đến thăm, động viên tinh thần các đến thăm, động viên tinh thần và tặng quà cho các chiến sĩ tình nguyện. 

 

---

T.A